Kim jesteśmy?

Miło nam zaprezentować Państwu firmę „POSKÓR” działającą na rynku od 20 lat.

Firma nasza zajmuje się kompleksowo gospodarką odpadami:


  • pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,
  • zbiórką padłych zwierząt,
  • odpadami medycznymi i weterynaryjnymi,
  • odpadami kuchennymi
  • przeterminowaną żywnością,
  • odpadami organicznymi i nieorganicznymi,
  • odpadami komunalnymi.

Współpracują z nami

W trakcie naszej wieloletniej działalności współpracowaliśmy i współpracujemy z takimi firmami jak:

Zatrudnieni pracownicy są odpowiednio przeszkoleni i posiadają wszelkie uprawnienia do transportu odpadów.
Dysponujemy samozaładowczym taborem o uznanej klasie z zabudowami kwasoodpornymi, siecią zbiorników, pojemników i kontenerów o pojemnościach:
7 m³, 10 m³, 15 m³, 240l, 120l, 1100l .

Transport odbywa się w oparciu o przepisy Prawa Polskiego i UE.
Dla usprawnienia działalności naszej firmy funkcjonuje Zakład Pośredni kat.3.
Głównymi zadaniami zakładu jest tymczasowe przechowywanie w specjalnych kontenerach odpadów poubojowych, pokonsumpcyjnych oraz przeterminowanych i nieprzydatnych do spożycia pochodzenia zwierzęcego. Odbywa się to w specjalnie przygotowanych chłodniach, w taki sposób, aby uniknąć ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych.

Na terenie zakładu pośredniego znajduje się waga samochodowa oraz myjnia przeznaczona do dezynfekcji samochodów i pojemników.

Jesteśmy pod stałym nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii, działamy zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, Rozporządzenia (WE) nr 1069/2009. Posiadamy pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne na terenie całego kraju.

Głównym terenem działalności naszej firmy to województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie.

SKONTAKTUJ SIĘ